ศูนย์วิจัยและพัฒนา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โดยนักวิจัยมืออาชีพกว่า 200 ท่าน ด้วยงบลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท

nsf100px

NSF

ไส้กรองโคเวย์ได้รับการรับรองจาก
NSF อเมริกา
halal100px

HALAL

โคเวย์ เป็นบริษัทระดับนานาชาติแห่งแรก
ในประเทศมาเลย์เซียที่ผ่านมาตรฐานฮาลาล
สำหรับเครื่องกรองน้ำและไส้กรองทั้งหมด
wqa100px

WQA

ได้รับมาตรฐานการทดลองและทดสอบ
ที่เป็นที่ยอมรับโดย WQA ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่ม
rohs100px

RoHS

ได้รับมาตรฐานการผ่านข้อกำหนดของการ
ใช้สารที่เป็นอันตรายทั้ง 6 ชนิด ในทุก ๆ
ส่วนประกอบของสินค้าและผลิตภัณฑ์


energy100px

ENERGY STAR

ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา
ว่าเป็นสินค้าที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
aham100px

AHAM VERIFIED

ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน(AHAM) ว่าช่วยลดมลภสวะทางอากาศ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึง ควัน ฝุ่น
และละอองเกสรดอกไม้
soav100px

ALLERGY CERTIFICATION

ได้รับการรับรองว่าสามรถกำจัดหรือยับยั้ง
สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
ทดสอบ และตรวจวัดได้ทางวิทยาศาสตร์
clean-air100px

CLEAN AIR (CA)

เป็นสัญลักษณ์ที่มอบให้เครื่องฟอกอากาศที่ผ่าน
มาตรฐานในการดักจับฝุ่นละออง และกำจัดกลิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบ และ
ให้อากาศที่สะอาดสดชื่นอย่างทั่วถึง